Ansatte på Rådstua Teaterhus

ADMINISTRASJON
Telefon:  77 79 18 88
Kontortid: 12.00-15.00

Martin Fjellvang Osima - Konstituert leder

E-post: martin.osima@tromso.kommune.no

Tlf: 474 68 905

 

Audun Skog - Produsent

E-post: audun.skog@tromso.kommune.no

Tlf: 474 68 906

 

Ellen Zahl Jonassen - leder, er i permisjon frem til oktober 2019

 

FAGSENTER I TEATER / Rådstua Barne- og Ungdomsteater

Sophie Louise Coupe - fungerende fagsenterleder

Sophie.Louise.Coupe@tromso.kommune.no 

 

 

Lina Killingdalen - Fagsenterleder er i permisjon ut juni 2017

 

 

 

 

Rådstua Teaterhus
Vestregata 48
9008 Tromsø
Tlf. 777 91 888