RÅDSTUA

UREDD

UREDD er et nordnorsk talentprogram eid av RadArt, nettverk for fri scenekunst. Programmet har 15 talentplasser, og varer fra 2017-2019.

Les mer..

Høstens fagsammlinger

Fagsamlingene i Uredd har så langt tatt for seg temaer rundt den kunstneriske oppstartsfasen, definering av kunstnerisk virke, økonomi og søknadsarbeid. Høstens fagsamlinger har publikumsfokus og kunstnerisk utvikling i fokus

Datoer høsten 2018:

7.-9. september: Publikumsfokus
16.-18. november: Work-in-progress