Seminar: Kjøp og salg av scenekunst

Northern Network og RadArt Northern Platform #3 arrangerer
SEMINAR OM KJØP OG SALG AV SCENEKUNST

Northern Network gjester festivalen og arrangerer Northern Platform #3 i samarbeid med RadArt og prosjektet RadArt Marked. Målgruppen er profesjonelle scenekunstnere innen alle sjangre, samt arrangører og andre som lever av næringen. Målet er å knytte kunstnere og arrangører tettere sammen, utveksle kunnskap og erfaringer og skape samarbeid. Seminaret fokuserer spesielt på kjøp og salg av scenekunst i Norden, på hvordan forestillinger selges og finansieres og hvordan man best mulig kan utnytte de forskjellige visningsarealene. Det inviteres bidragsytere fra mange aktører i Troms, samt fra Island, Finland, Sverige, Grønland.

Tema: Kjøp og salg av scenekunst
Hvordan foregår det? Potensielle kjøpere? Hva vil de ha? Hvordan finansieres det/ulike finansieringsmodeller? Visningsarenaer? Gjestespillstøtte og UD.
Sted: Rådstua

Seminaret er gratis/Free of charge.
Bolk 2 and Bolk 3 will be in English.

Link til påmelding:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0MWxBdRLFIXs5IHBPXW26TWKRLT4UkogFgOE_bWdPvqxhdA/viewform

BOLK 1

kl 09.00-10.30
Scenekunstbruket informerer om seg og sine ordninger; Showbox, Spenn m.m.

Te-/kaffepause: 10.30-11.00

kl 11.00-12.45
Hvordan programmerer vi og hva trenger vi fra scenekunstnere?

Barents Spektakkel
BIT Teatergarasjen Bergen
Tou Scene Stavanger
Kulturtanken
Festspillene i Nord-Norge

Fruktpause kl 12.45-13.00

BOLK 2
RadArt Marked
kl 13.00-14.00
Presentasjon av RadArt Markeds prosjektdeltakere/
Presentation of the participants in the RadArt Marked project:

Rimfrost produksjoner SA
Silje Solheim Johnsen og Mari Bø
Haugen Produksjoner
Maya Mi Samuelsen
Jenny Svensson og Silje Solheim Johnsen
Ferske Scener
Ingvill Fossheim with collaborators

Lunsj kl 14.00-14.45

BOLK 3
Nordic orientation
kl 14.45-15.00
Redegjøring av ulike støtteordninger mht nordisk samarbeid og turné/
Information about funding capacities with a nordic dimension.

BOLK 4
Det kommersielle markedet
kl 15.00-15.30
Presentasjon av representanter fra det kommersielle markedet:

Vican
360 Kommunikasjon
Artic Frontiers
Andre aktuelle aktører

BOLK 5
Kommersialisering
kl 15.30-16.00
Presentasjon av scenekunstaktører i nord som arbeider strategisk mot et kommersielt marked:

Hyllevare -Haugen produksjoner fra kunst til produkt
Perrong 48 – fra teater til prosessledere
Sadio Nor – med lokal historie til teater

BOLK 6
LETS MEET! Nordic Dating Bureau
kl 16.00-18.00
Middag: Varm suppe + netWorking

For øvrige henvendelser:
Anne Katrine Haugen, prosjektleder: radartmarked@radart.no

RadArt Marked startet opp i 2017 med mål om å bygge opp markedsspesifikke promoteringstjenester i den nordlige regionen, koordinere satsing mot sentrale bransjeaktører, der RadArt er en koblingsboks til festivaler, arrangører og oppkjøpere og å skape gjennombrudd og synlighet for Radarts medlemmer på toneangivende nasjonale arenaer for fri scenekunst.