Les Tenebres - i den mørke timen

Orgelperformance for ett menneske av gangen, nattestid i Tromsø Domkirke.

Tre stykker er til stede inne i kirkerommet: en performancekunstner, en assistent og en publikummer. Bli med på et rituale for å komme mørket i møte. 

“Les Tenebres” (oversatt fra fransk: I den mørke time) er et møte med seg selv. Tittelen er hentet fra Olivier Messiaens siste verk for orgel, “Livre du Saint Sacrament” (Boken om de hellige sakramenter), som danner fundament for den musikalske regien. Performancen er filosofisk fundert i Heideggers begrep om væren-til-døden, der et møte med egen frykt og smerte sees på som en mulighet til erkjennelse, en mulighet til å bli egentlig, til å bli oss selv.

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er performancekunstner og organist. Utdannelse fra bl.a. Kunstakademiet i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Sibeliusakademiet (Helsinki) og Humboldt university (Berlin). Hun har de siste årene jobbet med kunst og performancekunst i kirkerom og er opptatt av forholdet mellom kunst og tro. Holmberg bor og arbeider i Oslo og Berlin. For mer info: http://www.livkristinholmberg.no.

Tidspunkt: Nattestid 25. og 26. april 

Varighet: ca 1 time

Obs! Begrenset antall plasser. For reservasjon, send sms med ditt navn til nummer 971 95 857 og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte. Arrangementet er gratis.

Rådstua Teaterhus
Vestregata 48
9008 Tromsø
Tlf. 777 91 888